Stavebný systém

Nakoľko sa zameriavame prioritne na domy nízkoenergtické /príp. pasívny štandart/, preferujeme  stavebné systémy, ktorý spĺňajú nízkoenergetické /príp. pasívne / štandarty. Dlhoročnou praxou je overená  kvalita, úspornosť a nízkonákladovosť takto postavených domov.  
THERMOMUR 250.15

 

1. Vysoký tepelný odpor R=7,72 

2. Tepelný odpor neklesá /nenasiakavému murivu neklesá telný odpor/ Thermomur má nulovú nasiakavosť u=0%.

3. Minimálny rozdiel teploty vzduchu a povrchovej teploty obvodového muriva. /maximálne 1°C

4. Vysoká pevnosť - praskanie stien je nemožné - monolitická konštrukcia zviazaná železnou výstuhou v systéme.

5.Vysoká odolnosť pri seizmickej činnosti, posuvoch podložia a pod. 

6. Žiadné tepelné mosty - nevzniká vlhkosť ani plesne.

7. Obvodový systém je neakumulačný - nenahrieva sa obvodové murivo,  nábeh teploty je okamžitý.

8. Netreba ústredné kúrenie, ani iný drahý a zložitý systém vykurovania - naše domy sú v energetickej triede A+, postačia nezávislé priamovýhrevné konvertory.

9. Netreba klimatizáciu - v lete je v domoch príjemný chládok, teplotu netreba v letných mesiacoch umelo znižovať.


THERMOMUR 300.G20

 

1. Vysoký tepelný odpor R=11,41 - Pasívny štandart 

2. Všetky výhody systému Thermomur 250.15Ytong 300 MV

1. Tepelný  R=7,00 /Ytong 300 + minerálna vlna ( Rockwool/Isover )

2. Prírodný materiál

3. Akumulačný systém