Kontakt


Kontakty : 


Sídlo spoločnosti / korešpondenčná adresa : Thermo-Dom s.r.o., Bernolákova 5, 911 01 Trenčín

Telefón : +421 948/313 371
              e-mail :   thermodomtn@gmail.com


Kontakné miesta :  Trenčín - Palackého 5, Bratislava - Grösslingova 4, Praha - Hornoměcholupská 622/16Sledovať nás môžete aj cez sociálne siete: