Kontakt


Kontakty : 


Sídlo spoločnosti / korešpondenčná adresa : Thermo-Dom s.r.o., Bernolákova 5, 911 01 Trenčín

Telefón : +421 948/313 371
                 +421 948/114 841
                    +420 773/079 943

e-mail :   thermodomtn@gmail.com

Kontakné miesta :  Trenčín - Palackého 5, Bratislava - Grösslingova 4, Praha - Hornoměcholupská 622/16Sledovať nás môžete aj cez sociálne siete: